Fungicyd w formie płynnego koncentratu (FS) o działaniu układowym, przeznaczony do zaprawniania ziarna w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych.

           Środek grzybobójczy do zaprawiania ziarna siewnego zbóż ozimych i jarych

Środek grzybobójczy do zaprawiania ziarna siewnego jęczmienia ozimego i jarego oraz owsa.

Fungicyd w formie płynnego koncentratu (FS) o działaniu układowym, przeznaczony do zaprawniania ziarna w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowy

  Środek grzybobójczy do zaprawiania ziarna siewnego zbóż

Fungicyd – zaprawa nasienna – w formie płynnego koncentratu (FS) o działaniu układowym, przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesin

  Fungicyd do zaprawiania ziarna siewnego zbóż ozimych i jarych